Geschiedenis

Van oprichting tot het heden, een lang maar boeiend verhaal!

01234567890012345678900123456789001234567890

ONTSTAAN CHIRO


Chiro bestaat sinds 1934.  Daarvoor bestonden er ook al wel een soort jeugdbewegingen, maar die heetten toen nog “patronaten”.

In 1934 heeft Jos Cleymans (een priester) de eerste Chirogroep opgericht.  Vanaf toen zijn meer en meer patronaten Chirogroepen geworden.

De naam had Jos Cleymans gemaakt met de Griekse letters “chi” en “ro”.+012345678900123456789001234567890

LEDEN0123456789001234567890

LEIDSTERS+0123456789001234567890

KAMPEN+01234567890milj

LEUKE VERHALEN+0123456789001234567890 jaar

CHIRO MEISJES WINDEKIND

Onze Chiro bestaat dan weer sinds 1952. Eerst zaten de chiromeisjes in de oude meisjesschool (de zagerij) en daarna in de meisjesschool op de bronnenweg. Pastoor De Smedt vond echter op een gegeven moment dat er in Gooik nood was aan eigen huisvesting voor onze Chiro en voor een parochiecentrum en dat was het begin van de bouw van het Niko Centrum.

Op het gelijkvloers kwam het parochiecentrum en op de eerste en tweede verdieping onze chiro. De eerste verdieping deelden wij in’t begin een tijdje met de bibliotheek en zo zat je soms een hele zondag in de Niko: ‘s morgens lekker boeken kiezen in de bib en ‘s namiddags je uitleven in de Chiro. Eens de bib haar eigen stek kreeg palmden wij de hele eerste verdieping eveneens in.

Op de eerste verdieping zijn de lokalen van onze jongsten: pinkels, speelclub en kwiks en op de tweede verdieping, de lokalen van onze oudsten: tippers, tiptiens, en aspi’s en is ook ons leidingslokaal.