Inschrijving

SUPER!

INSCHRIJVEN BIJ CHIRO MEISJES GOOIK

Het feit dat je dit leest, betekent dat je alvast geïnteresseerd bent om jouw kind in te schrijven bij Chiromeisjes Windekind Gooik.

Op de praktische vragen trachten wij hieronder een antwoord te geven.

MINIMUMLEEFTIJD

Af en toe krijgen wij de vraag of kleuters aangesloten mogen worden. Het antwoord hierop is nee. Waarom kan het niet?

  • Het is pas echt zinvol om in groep met kinderen samen te spelen vanaf het eerste leerjaar
  • Kinderen krijgen in het eerste leerjaar heel wat vaardigheden mee die van pas komen in de jeugdbeweging
  • Vanuit Chirojeugd Vlaanderen wordt verwacht dat we prioriteit geven aan het behouden van onze zes afdelingen. Starten met een kleuterafdeling kan dat op lange termijn in het gedrang brengen.WIE KAN ZICH AANSLUITEN? (2022-2023)

Niettegenstaande het feit dat wij inmiddels een flink grote chiro aan het worden zijn met meer dan 110 ingeschreven leden hanteren wij geen ‘ledenstop’ zoals je wel eens hoort van hele grote chiro’s.

Het feit dat wij hier in Gooik nog een aparte meisjes- en jongenschiro hebben maakt ook dat de grootte van onze groep begrensd blijft.

De broertjes van onze leden verwijzen wij dan ook met plezier naar Chiro Uidekrij Gooik, met wie wij een aantal jaarlijkse activiteiten samen doen, zoals Christus Koning en de Sint komt uiteraard ook langs voor onze beide jeugdbewegingen tegelijkertijd. Die goede man heeft immers al tijd te kort om bij alle kindjes rond te geraken.


INSCHRIJVINGSGELD

Een nieuw Chirojaar betekent dat het lidgeld vernieuwd moet worden. Het lidgeld voor één kind bedraagt: 40 euro. Ons lidgeld omvat reeds 4 kaarten met elk een eetwaarde van 2 euro voor ons jaarlijks eetfestijn: ‘Ristorante Italiano’ dat elk jaar doorgaat rond 11 november. Bij de inschrijving van een tweede dochter ontvang je 5 euro korting. Voor jouw twee dochters betaal je dus 75 euro. 

Graag vragen we jou om het correcte bedrag te storten op ons rekeningnummer BE75 7341 2219 5151, met vermelding van naam van jouw dochter en haar groep.

Wij vragen dit te storten begin oktober.

Waarom lidgeld en waarom zelfs een deadline ?

Een Chirowerking kost geld, vandaar dat ook wij lidgeld moeten vragen. Het grootste deel hiervan gaat naar de aansluiting bij Chiro Nationaal waar onmiddellijk onze verzekering bij inbegrepen zit. Jouw dochter is bijgevolg door de betaling van het lidgeld ook verzekerd voor onze activiteiten inbegrepen het kamp. Om dit allemaal een beetje praktisch te laten verlopen vraagt Chiro Nationaal uiteraard dat deze bijdrage binnen een redelijke termijn na aanvang van het nieuwe werkjaar wordt gestort, waarna wij een factuur krijgen. Om deze factuur betaald te krijgen vragen wij dus dat ook jullie tijdig betalen.

Ons lidgeld bestaat dus uit:

– 8 euro eetwaarde-kaarten voor ons eetfestijn

– 15 euro verzekerings- en aansluitingskosten bij Chiro Nationaal

– 12 euro voor de groep

-5 euro voor de chiro

De bijdrage voor de chirokas gaat op aan onze lokalen en huisvesting, onze zondagsactiviteiten en spelmateriaal. Wij kiezen er resoluut voor om het lidgeld zo laag mogelijk te houden zodat iedereen zich kan komen uitleven in de chiro. Je kan al raden, met die enkele eurootjes komen we er niet. Uiteraard steken wij met de leidingsploeg daarnaast ook nog veel tijd in het organiseren van andere activiteiten zoals ons eetfestijn en een fuif of feestje en eventuele andere activiteiten die wat extra geld in de chiro-kas brengen. Hiermee kunnen wij dan zorgen voor de aankoop van groot spelmateriaal, kookmateriaal, het onderhoud van onze lokalen, het organiseren van het jaarlijkse kamp enz….

Lukt het niet om dit lidgeld te betalen, neem dan zeker contact op met de leidingsploeg. Wij proberen hier dan wel een mouw aan te passen.

Tip! Heel wat diensten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug en het kampgeld is ook fiscaal aftrekbaar. Ga dus zeker langs bij je ziekenfonds, je werkgever, het OCMW, enz.  Hoeveel ze terugbetalen, en wat je daarvoor moet doen, verschilt van dienst tot dienst.

Voor het kampgeld krijgen wij het fiscaal attest door van de jeugddienst en krijg je dit van ons in de periode mei-juni.


LID WORDEN

Lid worden doe je in 2 stappen:

    1. Het electronische inschrijvingsformulier invullen
    2. Lidgeld betalen

Link naar het inschrijvingsformulier:

https://docs.google.com/forms/d/1qig7mtXZQIrvsWjvMJlZwp-b9cbB_FeNVTU3qtiUy4g/edit Inmiddels hanteren wij al een aantal jaar een elektronisch inschrijvingsformulier waar wij de bijzonderste gegevens opvragen van je dochter. Op deze manier zijn wij onmiddellijk in het bezit van alle correcte (nieuwe) gegevens van je kind voor het nieuwe werkjaar.

Waarom vragen wij dit ieder jaar opnieuw ? Omdat vooral mailadressen de neiging hebben om nogal eens te veranderen, net zoals gsm-nummers. Bovendien kunnen wij in het kader van de nieuwe GDPR-regels oude bestanden niet blijven bijhouden. het spreekt voor zich dat alle gevraagde gegevens met respect voor de privacy-regels behandeld worden, vandaar dat je ook een aantal gdpr-gebonden vragen op het inschrijvingsformulier vindt.

Zodra wij het lidgeld en het electronisch inschrijvingsformulier hebben ontvangen is de inschrijving in orde en kunnen wij de verzekering in orde brengen en heb je recht op de eetwaarde van 8 euro voor ons Ristorante Italiano (de lijst met rechthebbende leden ligt aan de kassa).